АО «Казахстанская аграрная экспертиза»
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат
Қоғамның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің мүдделері қақтығысын болғызбау және реттеу жөніндегі саясат пен тәртіп
Қоғамдағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі Нұсқаулық
Қоғамның іскерлік этика кодексі
Қоғамның сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне жүргізілген ішкі талдау бойынша талдамалық жазба
Ішкі талдау жүргізудің басталуы туралы хабарлама
2023 жылғы сыбайлас жемқорлық тәуекелдері


Квазимемлекеттік сектордағы №4 "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл" үлгілік базалық бағыттары міндеттерінің 5 тізбесіне сәйкес "ҚазАгрЭкс"АҚ қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізілетін болады.
Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау келесі бағыттар бойынша жүргізілетін болады.
1. Ішкі нормативтік құжаттарда сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.
2. Персоналды басқарумен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.
3. Мүдделер қақтығысына байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.
4. Мемлекеттік қызмет көрсетумен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.
5. Ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметтен туындайтын өзге де мәселелерді іске асыруға байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.
6. Қаржы-шаруашылық қызметпен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.
7. Мемлекеттік сатып алумен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.
8. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу бойынша қорытынды анықтама дайындау.
9. Қоғамдық талқылау нәтижесі

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу мерзімдері: 18.10.2023 жылдан 17.11.2023 жылға дейін.

Хабарландыру


"ҚазАгрЭкс" АҚ сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелерін жария талқылау 2023 жылғы 07 қарашада өтеді.